Jag har arbetat med informationssäkerhet i ett par decennier nu och tycker fortfarande att det är lika intressant. Som informationssäkerhetschef i ett landsting, som konsult och som nu senast enhetschef för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har jag haft förmånen att lära känna området ur många olika aspekter. Det har också gett mig erfarenhet från enskilda organisationer inom både offentlig och privat sektor samt informationssäkerhetsfrågor på den nationella nivån.

Som konsult vill jag hjälpa er med att både skapa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som förebygger att störningar inträffar och med att skapa förståelse för varför informationssäkerhet är viktig för just er organisation.

Fiaewald.se drivs av Fia Ewald Consulting AB som innehar utgivningsbevis för databas från Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare: Fia Ewald.