Att förena informationssäkerhet med verksamhetsnytta har varit min målsättning när jag jobbat med sjukvård, med kommuner, med myndigheter eller med privata företag. Att utgå från verksamhetens processer och se hur informationen stödjer dessa processer är nödvändigt för att kunna skapa säkerhet med rätt profil och nivå.

Två erfarenheter är särskilt viktiga för mig.  Den första är att informationssäkerhet alltid kostar men att det finns ett val. Antingen kan pengarna läggas på panikåtgärder vid incidenter och på bristande funktionalitet. Eller så kan de läggas på ett systematiskt och kvalitetshöjande arbete som ger organisationen ordning och struktur även i andra avseenden som till exempel i informationshanteringen generellt.

Den andra är att de åtgärder som vidtas för att förbättra säkerheten aldrig fungerar bra om de inte vilar på engagemang och medvetenhet i organisationen. Att utveckla den goda säkerhetskulturen får inte bara bli ord utan en kollektiv medvetenhet där säkerhet inte upplevs som en belastning  och repressivt inslag utan en förutsättning för att organisationen ska kunna utföra uppdrag på bästa sätt.

Min inriktning som konsult är att sträva efter att ständigt utveckla min verktygslåda och inte kränga standardlösningar. Det finns inga absoluta sanningar om vad som är rätt eller fel säkerhetsåtgärder utan att vara en bra konsult är att förstå vad kunden faktiskt behöver just nu.

Att driva mitt eget företag har inte bara gett mig möjlighet att förverkliga yrkesmässiga ambitioner utan också att kunna omsätta mina personliga värderingar i företagets inriktning. En fråga som starkt engagerat mig sedan tonåren är miljö- och klimatfrågan. Jag tror inte vi på individuell basis kan lösa miljöproblemen men att det är ändå viktigt att göra markeringen av dess betydelse. I det lilla kan jag nu ha min egen miljöpolicy i som innebär att jag inte gör tjänsteresor med flyg eller bil om det inte är absolut nödvändigt och det har det faktiskt inte varit sedan maj 2016. De konferenslokaler jag bokar för kurser måste vara miljömärkta och jag försöker undvika att överkonsumera teknisk utrustning.