Det är uppjagade tider. Hotet från Ryssland sprider en hetsig stämning som kanske påverkar även andra diskussioner tänker jag när jag läser ett uppbragt inlägg avsänt av en it-chef i en region. Hens upprördhet rör dock inte externa hot utan ett mycket större hot; att sjukvården sannolikt måste anpassa sig till rådande lagstiftning och börja avveckla vissa amerikanska molntjänster. I mitt stilla sinne tänker jag att denna augusti 1914-stämning när det gäller amerikanska molntjänster inte direkt har uppstått ur intet utan istället med gott stöd från just de samma molnföretagen som riskerar sin marknad. Det tycks inte finnas en enda debatt, konferens eller panel dit inte Microsoft är inbjudna eller har bjudit in sig själva. Min helt obelagda uppfattning är också att lojaliteten mellan molnföretagen och it-cheferna götts under ett antal år - jag blir glad om denna uppfattning motbevisas i en studie.

Anyways, åter till ovan nämnda regionala it-chefs inlägg. Det är samma gamla trötta argumentation som vevas av typen att vi måste välja mellan integritet och god sjukvård, om hen skulle välja skulle hen minsann välja att få fungerande medicin-teknik framför integritet, det är helt omöjligt att skapa samma funktionalitet utan molntjänster (även om man inte ens övervägt hur det skulle kunna ske) osv, osv.

Det känslostyrda tonläget i inlägget tycker jag personligen inte anstår en offentlig tjänsteman. Det jag slås av är alla dessa tjänstemän (inte alla men många) inom digitaliseringsområdet som inte ser sitt eget ansvar. De är anställda för att utföra ett uppdrag, i det här fallet att digitalisera, och att göra det på ett sätt som följer gällande regelverk.  Detta är deras ansvar att genomföra och det är fullständigt ointressant om de personligen skiter i intergitetsfrågor. Det är inte MSB:s eller IMY:s ansvar att ta fram it-lösningar åt kommuner och regioner utan precis som inom alla andra förvaltningsområden är det den enskilda kommunen eller regionens ansvar att följa lagstiftningen. Observera att det inte är några nya frågor som kommer upp utan att det varit samma visa sedan mitten av 1990-talet och det det känns väldigt trist att återigen behöva påpeka att det inte finns ett frikort för att slippa följa lagstiftning i den offentliga digitaliseringen (jag erkänner att vissa digitaliseringspolitiker kan ha gett vilseledande intryck). Samma it-chefer som nu snyftar över att molntjänsterna måste bort har byggt upp den nuvarande lösningen och borde ta sitt tjänstemannaansvar för detta.

Det är förståeligt att ingen anmäler sig frivilligt för att ta ansvar för den hejdlöst dyrbara lekstuga som offentlig digitalisering har inneburit hittills. Å andra sidan borde siffrorna på hur mycket administrativ personal i förhållande till vårdpersonal som  anställts i vården det senaste decenniet leda till tanken att några av dessa byråkrater ändå skulle kunna sysselsättas med att ta fram fungerande it-lösningar som OCKSÅ följer regelverket.