Att viktiga samhällsfrågor alltmer tenderar att diskuteras utifrån andra premisser än fakta och kunskap är djupt oroande. Jag ger därför Fia Ewald Consultings julgåva till två aktörer som verkligen bidrar till att ge oss faktabaserade underlag: Tankesmedjan Balans och Wikipedia får 10 000 kronor vardera. Hoppas att detta inspirerar andra att ge stöd till dessa förkämpar för förbättrad kunskap!