E-hälsa är en viktig del av digitaliseringen. Även här finns den oklara målbild som jag skrev om i förra inlägget och vissa initiativ får nästan ses som paradexempel på där risk inte vägs mot en oklar nytta. Ett sådant är de e-hälsokonton som handhas av eHälsomyndigheten. Idag fanns i DN på nätet en artikel som även publicerats tidigare där jag snabbt försöker sammanfatta några centrala säkerhetsproblem.