Dataskyddspolicy för Fia Ewald Consulting AB

Läs igenom denna dataskyddspolicy för att få reda på hur Fia Ewald Consulting AB skyddar dina personuppgifter i den interna administrationen och när du besöker webbplatsen.

Allmänt

I denna policy ges information om de sätt som personuppgiftsbehandlingar sker internt och på webbplatsen. Det omfattar vilka slags uppgifter som samlas in och spåras, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du sluta att använda denna webbplats. Däremot måste viss personuppgiftsbehandling för ske för att Fia Ewald Consulting AB ska kunna uppfylla de rättsliga förpliktelserna ibland annat bokföringslagen.

Behandling av personuppgifter

Fia Ewald Consulting AB:s målsättning är att kunder och leverantörer tryggt ska kunna lämna sina personuppgifter till oss. Därför har lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagits för att skydda uppgifterna och för att följa dataskyddsförordningens regler även i övrigt.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Fia Ewald Consulting AB.

Vilka personuppgiftsbehandlingar sker i Fia Ewald Consulting AB?

Hantering av personuppgifter sker inom tre huvudsakliga områden:

  • I förhållande till våra kunder. Det gäller framför allt i de uppdrag som levereras samt i administration som fakturering och redovisning. För detta används Microsoft Office 365 samt Fortnox.
  • På bolagets webbplats, se nedan.
  • I förhållande till våra leverantörer och i huvudsak beställningar, fakturering och ekonomisk redovisning. Även för detta används Fortnox.

Uppgifter som ingår i bolagets redovisning är tillgängliga för Anna Bohman Ekonomipartner.

För de behandlingar som sker finns ändamål beskrivet i vårt register. Uppgifterna gallras då ändamålet upphört.

Särskilt gällande webbplatsen

Webbplatsen är uppbyggd och hanteras i Ghost. Plausible används för att följa trafiken, dock ej på individnivå.

De anonyma uppgifterna om användningen av webbplatsen gäller bland annat:

  • antalet besök på webbplatsen och deras längd
  • användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
  • vilken teknik som används
Både Ghost och Plausible hostas inom Europa. Cookies används inte på webbplatsen.

Vilka personuppgifter registreras?

De uppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Inga känsliga personuppgifter behandlas.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut utom i de fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till vår kontaktperson (se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till vår kontaktperson och skriftligen begära ändring.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Fia Ewald Consulting AB kan du vända dig till Fia Ewald per mail fia@fiaewald.se eller med vanlig post till Fia Ewald, Smedjegatan 4, 652 18 Karlstad.