Incidenter

A collection of 9 posts

Incidenter

Kontinuitetshanteringens hÄrda verklighet

It-incidenter och andra störningar som pÄverkar informationshanteringen Àr och kontinuitetshantering i ett informationssÀkerhetsperspektiv Àr en allt hetare frÄga. Detta förstÀrks naturligtvis av att vÄrt beroende till informationshanteringen Àr i stÀndig tillvÀxt liksom riskerna, bÄde de medialt tacksamma antagonistiska hoten och de mer vardagliga som

Du prenumererar nu pÄ Fia Ewald Consulting AB!
Felaktig lÀnk.