Incidenter

A collection of 8 posts

Incidenter

Kontinuitetshanteringens hÄrda verklighet

It-incidenter och andra störningar som pÄverkar informationshanteringen Àr och kontinuitetshantering i ett informationssÀkerhetsperspektiv Àr en allt hetare frÄga. Detta förstÀrks naturligtvis av att vÄrt beroende till informationshanteringen Àr i stÀndig tillvÀxt liksom riskerna, bÄde de medialt tacksamma antagonistiska hoten och de mer vardagliga som

You've successfully subscribed to Fia Ewald Consulting AB!
Could not sign up! Invalid sign up link.