Aisopos gamla sedelärande fabel om haren och sköldpaddan visar sig vara lika träffsäker när det gäller säkerhetsskydd som i alla andra hänseenden. Att jag kommit fram till det beror på att jag nu läst SiS egen utredningsrapport från internrevisionen gällande 2023 år debacle. Den minnesgode kommer ihåg hanteringen av myndighetens säkerhetsskyddsanalys och hemställan till regeringen som jag skrivit om bland annat här. Sedan dess har samma säkerhetsavdelning även utmärkt sig genom helt ogenomtänkta förslag på övervakning av myndighetens medarbetare, se här.

Att SiS säkerhetsarbete inte präglats av den högsta nivån av kvalitet är alltså inget nytt. Det är därför med stort intresse jag läser denna utredningsrapport.

Läs själva och gör er egen bedömning men mitt intryck är att detta är en myndighet som inte lyckats upprätthålla de mest elementära funktionerna i en fungerande offentlig verksamhet. Strategiska beslut tas utan det går att härleda hur det gått till och utan dokumentation, säkerhetsavdelningen verkar ha arbetat utan kännedom om interna regler eller åtminstone utan vilja att följa dem, beslut tas utan korrekt beredning och kompetens trots den stora inverkan de har både på myndigheten och enskilda. Och ledningen har uppenbarligen funnit sig till rätta i detta rättsliga och organisatoriska vilda västern-tillstånd.

I utredningen ges en del förklaringar till den låga kvaliteten i säkerhetsavdelningens leveranser som att man skapat en atmosfär av stor brådska (okänt varför) och att det inte är någon idé att resten av organisationen framför sina synpunkter och erfarenheter - resultatet är redan givet. Denna arrogans måste rimligen skapa ett genuint dåligt arbetsklimat men framför allt en situation där organisationen inte kan tillföra nödvändig kompetens. Exempel på detta är när säkerhetsavdelningen ger sig ut på avancerade juridiska seglatser utan juridisk kompetens (och faktiskt även utan kompetens i säkerhetsskydd).

Resultatet av denna framstressade process har blivit pannkaka. Säkerhetsskyddsanalys och hemställan till regeringen är tillbakadragna och SiS renommé har lidit skada både internt och externt. Jag är kanske mest förvånad över att ledningen tillåtit säkerhetsavdelningen att fortsätta verka på samma sätt trots att man måste kunna se hur skadligt allt detta varit för myndigheten som redan varit hård trängd ändå.

Den stress som säkerhetsavdelningen lyckats frammana känner jag igen från andra organisationer där det ofta finns någon del i verksamheten som lyckats få övriga organisationen att gå i ett mode av onödig hets. I detta läge finns det inte tid att göra nödvändiga analyser, utreda säkerhetsbehov och långsiktig utveckling eller se till alternativ. Istället kastar man sig in i ogenomtänkta it-projekt som kraschar eller som här en säkerhetscirkus som får rakt motsatt effekt än den önskade. Och sedan ska vi inte ens tala om vilket arbetsklimat det skapar.

Min slutsats är att Aisopos hade rätt hade redan för 2500 år sedan, även svensk förvaltning och säkerhetsmänniskor har allt att lära av sköldpaddan.